Hoppa till sidans innehåll

Kalmar KKs Drogpolicy


Kalmar KK bedriver en ideell verksamhet som skall främja medlemmarnas hälsa, såväl fysisk som psykisk, och social och kulturell utveckling för våra medlemmar. Föreningen förfogar över en stor målgrupp barn och ungdomar.


Klubbens verksamhet präglas av ett naturligt avståndstagande mot droger, men vi vill med denna drogpolicy ändå förtydliga vårt ställningstagande, för nuvarande och framtida medlemmar.
Tränare och övriga vuxna i föreningen har ett stort ansvar att vägleda våra ungdomar till att välja en hälsosam livsstil, samt att själva föregå med gott exempel.


Kalmar KK har därför utformat riktlinjer för en drogfri miljö, inom verksamheten.

Tobak (snusning och rökning)
Vi tillåter inte att barn och ungdomar under 18 år använder tobak inom verksamheten (träning, tävling och lägerverksamhet).
Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar använder tobak agerar vi på följande sätt: ledarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar.

Alkohol
Kalmar har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller alkohol. Vi tillåter ej att barn och ungdomar under 18 år använder alkohol inom vår verksamhet (träning, tävling och lägerverksamhet).


Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar använder alkohol agerar vi med ett eller flera ledarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar.
Det är ej tillåtet för någon av klubbens medlemmar, att under några omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens lokaler eller lokaler som klubben har upplåtit till verksamhet.

Narkotika och dopningspreparat
Allt bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag, så även inom vår konståkningsförenings verksamhet.
Kalmar har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller narkotika och doping.
Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är barn eller ungdom och kontakt med sociala myndigheter och polis.

Tränarnas roll
Klubbens tränare är tränare året om, inte bara under säsongen.
De är lyhörda och lyssnar på medlemmarna. De agerar direkt når eller om problem uppstår och informerar styrelse och varandra direkt. Tränarna i klubben samarbetar med föräldrar och vid behov uppmanar dessa att följa klubbens policy.
Alla tränare är beredda att vidta åtgärder för att nå målen med policyn.


Aktiva och tränare över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna och skall därför föregå med gott exempel.

Föräldrarnas roll
Respektera och följa klubbens drogpolicy Samarbeta med tränarna och övriga representanter i föreningen i arbetet med policyn. Föräldrar är förebilder för medlemmarna och skall därför föregå med gott exempel.


Styrelsens roll
Styrelsebeslut på drogpolicy och handlingsplan.
Styrelsen ansvarar för förankringen av drogpolicyn och handlingsplanen hos föreningens medlemmar.
Se till att aktuell policy finns på föreningens hemsida.
Utvärdera handlingsplanen och drogpolicyn en gång om året, vid behov revidera dessa. 

Läs mer: "Riksidrottsförbundets policy"

Uppdaterad: 27 APR 2020 22:16 Skribent: JH/SA

Jamlik_ishall_logo

Ett projekt finansierat med stöd från Allmänna Arvsfonden. Läs mer.

 

 sponsorhuset

Stöd Kalmar KK - Gå genom Sponsorhuset när du handlar på nätet. Läs mer.

att vara konståkningsförälder

SKFs Uppförandekod

 

 

 

Postadress:
Kalmar KK - Konståkning
Eva Sander, Krafslösavägen 12A
39590 Kalmar

Besöksadress:
Ishall, Smålandsgatan 23
39234 Kalmar

Kontakt:
Tel: 0707544989
E-post: info@kalmarkonstakni...

Se all info